Přistupuj k sobě individuálně a nejdi proti své přirozenosti

Přistupuj k sobě individuálně a nejdi proti své přirozenosti

Ve svém životě se všichni setkáváme se situacemi, které jsou nám tak trochu předurčeny. Toto předurčení je ve velké míře dáno dary duše (více níže), které určují náš život ještě před tím, než se narodíme. Na základě těchto darů (kvalit) duše, se v životě setkáváme se...
O čakrách

O čakrách

Čakry jsou energetická centra, kterými proudí energie dovnitř i ven našeho těla. Samotné slovo „čakra“ má svůj původ v indickém sanskrtu a znamená „kolo“ nebo „vír“. Přestože v našem těle je velké množství čaker, nejvýznamnějších je sedm hlavních, které jsou rozloženy...
Proč je důležité nepotlačovat emoce

Proč je důležité nepotlačovat emoce

Emoce přichází jako reakce na to, co se děje kolem nás, a co prožíváme. Tuto reakci můžeme cítit jako emoci ve svém srdci nebo jako pocit v těle. Např. pokud se dozvíme něco, co v nás probudí smutek, tak se nám často stáhne hrudník a můžeme mít pocit, že v něm máme...
O upřímnosti k sobě

O upřímnosti k sobě

„Být k sobě upřímný znamená vynést věci z podvědomí do vědomí. Čili odkrýt své nejhlubší strachy, nejistoty, myšlenky, pocity a přání.“ Carl Gustav Jung Já to vezmu pro začátek trochu více od povrchu a uvedu příklad z běžeckého prostředí (aplikovatelný na spoustu...