Ve svém životě se všichni setkáváme se situacemi, které jsou nám tak trochu předurčeny. Toto předurčení je ve velké míře dáno dary duše (více níže), které určují náš život ještě před tím, než se narodíme. Na základě těchto darů (kvalit) duše, se v životě setkáváme se zkušenostmi, skrze které se učíme se svými vlastními dary duše pracovat. Protože každý z nás má naprosto jedinečný „soubor“ darů duše, potřebujeme se ve svém životě setkávat také s naprosto jedinečnými zkušenostmi, které jsou „ušité“ na míru právě nám. Potřebujeme si prožít svoji vlastní cestu, která nás učí pracovat s tím, co si v sobě neseme právě my, ne někdo jiný.

Pokud v životě svoji vlastní cestu následujeme, přirozeně se rozvíjíme. Pokud se však necháme zlákat cestou někoho jiného, která nám není přirozená, velmi často nám nefunguje a navíc nám bere spoustu energie.

Duše každého z nás má za sebou jiné zkušenosti, ať už v minulých životech na Zemi nebo na jiných planetách, galaxiích a Vesmírech. Některá duše si v sobě na podvědomé úrovni může nést bohaté zkušenosti z planety, kterou jiná duše nikdy nenavštívila, a podobně.

Věřím, že duše si před každou inkarnací do fyzického těla na planetě Zemi volí, jaké zkušenosti chce v dalším životě rozvíjet, s čímž souvisí právě i dary duše, které jsou pro ni a danou inkarnaci důležité. Podle toho se odvíjí její život, počínaje výběrem rodiny, do které se narodí.

To, co vidíme na první pohled ze své reality vnímání, ať už u sebe nebo u ostatních, je tak velmi omezené. Vidíme pouze to, kde se daný člověk tady a teď nachází, a navíc velmi zkresleně. Nevidíme do jeho nitra. Kromě toho ale nevidíme všech x tisíc nebo milion životů, které jeho duše prožila ať už na Zemi nebo jinde, a které určují jeho kroky i motivaci v životě současném.  

Z tohoto důvodu vnímám jako velmi důležité přistupovat k sobě maximálně individuálně a neustále se sebe ptát, zda cesta, kterou jdu, je opravdu moje a jestli se netlačím do něčeho, co mi není přirozené. Pokud se tlačíme do něčeho, co nám není přirozené, přicházíme o svoji sílu a není nám v tom dobře. Cesta, která není v souladu s cestou našeho srdce, nám z dlouhodobého hlediska ani nefunguje, což je přirozená ochrana proti tomu, abychom se neodklonili od svého srdce.

NA KAŽDOU SITUACI EXISTUJE VÍCE ŘEŠENÍ, ALE VAŠE MŮŽE BÝT JEN JEDNO

Máte ve svém okolí někoho, komu závidíte? Potom pro vás může být řešením nechat se touto „závistí“ povzbudit k nějaké změně nebo akci, která vám pomůže dosáhnout toho, co závidíte. Pro někoho jiného je však řešením nedávat člověku, kterému závidíte, ve své mysli příliš pozornosti a nenechat se lákat jeho cestou, která vám není přirozená. Obě řešení jsou správná, ale pro vás může být správné jen jedno…

Na jednu otázku můžete dostat deset různých odpovědí v závislosti na zkušenostech a úhlu vnímání člověka, který vám odpověď dává. Je třeba vyfiltrovat to, co vám není přirozené.

V každé fázi osobního rozvoje také můžete potřebovat trochu jiné řešení. Je to přirozené. Abychom se mohli rozvíjet, potřebujeme poznávat nové věci a opouštět ty staré.

VAŠE SRDCE VÁM ŘEKNE NEJLÉPE, JAKÉ ŘEŠENÍ JE PRO VÁS TO PRAVÉ

Vaše srdce je „kompas“, který v sobě má odpovědi na všechny vaše otázky. Pokud si tedy nejste jistí, jaké řešení je pro vás to pravé, ptejte se své intuice, srdce a pocitu. Racionální mysl potom uchopte pro zhodnocení, jestli je to pro vás v dané situaci možné.

Vždy, když jsem v těžké a náročné situaci svého života poslechla své srdce, tak to bylo dobře.

NÁSLEDUJTE TO, CO MILUJETE A BUĎTE VĚDOMÍ K TÉMATŮM, KTERÉ VÁM DANÁ ČINNOST OTEVÍRÁ

Tuto myšlenku jsem poprvé slyšela od channelera jménem Daryl Anka. Jak říká i sám Daryl Anka, každý z nás může mít více vášní, z nichž každá z nich nás rozvíjí svým vlastním způsobem. Nejlepší způsob, jak se přirozeně rozvíjet, je tedy následovat to, co nás baví, naplňuje a co milujeme.

Pro někoho může být takovou vášní turistika, pro někoho malování, pro jiného meditace, čas se zvířaty, práce na zahradě, vaření, hudba, cestování, ruční práce, tanec… cokoliv, na co si jen vzpomeneme. Sama věřím, že tyto vášně mohou být krátkodobé i dlouhodobé. Důležité však je, abychom se dané činnosti věnovali za účelem vnitřního naplnění a ne za účelem útěku od sebe.

Činnosti, které nás opravdu baví, nám obvykle dokáží zklidnit myšlenky a zrelaxovat. Často nás tak dokáží dostat do stavu meditace, aniž bychom museli cíleně meditovat. Přirozeně nás rozvíjí a vedou k nám samotným. Pro mě samotnou jsou takovými činnostmi např. čas v přírodě, spontánní tanec, hraní si dcerou, cokoliv co mám v daném okamžiku chuť dělat, ale i „cílená“ meditace. Ne každý však potřebuje sedět v meditačním sedu k tomu, aby meditoval. Např. muži často přirozeně meditují u sportu nebo práci, která je baví.

Zaměřte se proto sami na sebe, uvědomte si, co ve svém životě opravdu milujete, co vás naplňuje a co vše vám tyto činnosti do života přináší. Jak moc si dovolujete se jim věnovat? Co se v nich učíte? Jakým způsobem vás rozvíjí?

Sama jsem se před nějakou dobou zamilovala do vyjížděk na koni, v rámci kterých jsem se učila nastavovat si hranice a kůň mi v tomto byl skvělým učitelem. Nastavit si hranice s kobylkou se mi sice nepovedlo tak, jak jsem si přála, ale v jiných oblastech (např. s dcerou) mi to pomohlo.

POZNEJTE SVÉ DARY DUŠE

Sama jsem před několika lety měla možnost objevit několik darů své duše. Jsem za to moc ráda, protože nyní lépe chápu, proč se můj život od mala ubíral směrem, jakým se ubíral, i to, co se v jeho průběhu mám učit.

Díky pochopení, jakým způsobem se mé dary duše projevují a jak ovlivňují mé každodenní reakce, se na spoustu témat, se kterými se setkávám, dokážu dívat s větším nadhledem a pochopením.

Každý z nás si v sobě nosí jedinečné dary duše, které „utváří“ jedinečné životní situace, se kterými se setkáváme a skrze které se učíme se svými dary efektivně pracovat. Skrze jejich poznání můžeme pochopit, proč je náš život jedinečný – přesně takový, jaký je, a ne takový, jako má naše kamarádka/kamarád.

Jsem z této možnosti sebepoznání nadšená a ráda jí v rámci individuální konzultace provedu i vás. Pokud vás zajímá, jak takový dar duše může vypadat, podělím se s vámi o některé z těch svých. Zatím jsem u sebe objevila: sílu poznávat sama sebe, radost ze života, přijímat bolest jako přirozenou součást života, lehkost a urputnost.