Čakry jsou energetická centra, kterými proudí energie dovnitř i ven našeho těla. Samotné slovo „čakra“ má svůj původ v indickém sanskrtu a znamená „kolo“ nebo „vír“. Přestože v našem těle je velké množství čaker, nejvýznamnějších je sedm hlavních, které jsou rozloženy podél páteře od křížové kosti po temeno hlavy.

Nejníže položená je čakra kořenová a nad ní se nachází čakra sakrální, čakra solar plexus, dále čakra srdeční, krční, třetí oko a čakra korunní.

Jednotlivé čakry jsou spojeny meridiány (dráhy, kterými uvnitř děla proudí energie) a souvisí s určitými oblastmi našeho života. Pokud je některá z čaker v nerovnováze, projevuje se to i v příslušném tématu v našem životě. Čím více je energie v čakře zablokovaná, tím větší nesnáze prožíváme i ve fyzické realitě.

Rovnováhu v čakře (a tedy i v příslušné oblasti našeho života) můžeme podpořit tím, že se zaměříme na témata a případné potlačené emoce i přesvědčení, které s čakrou souvisí, nebo harmonizováním čakry samotné – např. pomocí fyzických cviků, vizualizace, hudby nebo aromaterapie.

Každá z čaker také kmitá na určité frekvenci, přičemž tato frekvence je tím vyšší, čím výše je čakra v těle umístěná. Za zmínku stojí informace, že každý máme více otevřenou a můžeme fyzicky cítit jinou z čaker. Také určitě není vhodné se dlouhodobě zaměřovat jen na jedinou z čaker, ale věnovat se celému systému komplexně.

Nyní se zaměříme na jednotlivé čakry: 

PRVNÍ (KOŘENOVÁ) ČAKRA

První, kořenová, čakra neboli Múladhára (v sanskrtu „kořen“). Nachází se v perineu – v základně páteře a spojuje nás se Zemí, fyzickým tělem a našimi kořeny. Je to čakra, která tvoří základ celého čakrového systému a skrze kterou proudí do našeho těla energie Země. Ze všech hlavních čaker má nejnižší frekvence.

Základní právo první čakry je právo na život a vlastní existenci, právo být, mít své místo na Zemi a dovolit si být vidět. Vývojově kořenovou čakru ovlivňuje zejména věk od prenatálního období až do 12 měsíců. S tím souvisí i témata, která čakru ovlivňují negativně a mezi která patří vše, co v raném věku ohrožuje přežití, např. trauma z oddělení po porodu, nedostatečná výživa a naplňování potřeb v kojeneckém věku, chybějící mateřská láska, nedostatečné doteky a pocit bezpečí.

Kořenová čakra v sobě může ukrývat nejrůznější přesvědčení, která vznikla v dětství, týkají se naší existence a negativně ovlivňují naše bytí – např.: „Nemá cenu žít, když mě nikdo nemá rád.“

V těle je kořenová čakra spojena zejména s nadledvinkami (žlázy, které vylučují např. hormony adrenalin a kortizol), kostmi, zuby, nehty a tlustým střevem.
Kromě fyzického těla je kořenová čakra spojena se sexualitou a materiálním světem.

Její stav se tedy odráží zejména v tom:

 • Jak dokážeme naplňovat potřeby svého těla.
 • Jak jsme ochotni žít na Zemi, v jaké míře důvěřujeme svému životu a jak bezpečně se v něm cítíme.
 • Jak jsme ukotveni ve hmotě, schopni udržet a realizovat ve hmotě.
 • V jakém stavu je fyzické zdraví a imunita našeho těla.
 • Jestli jsme schopni vybudovat rodinné zázemí a udržovat vztahy.

Pokud kořenová čakra není v rovnováze, chybí nám uzemnění i stabilita. Dále se mohou objevovat problémy týkající se přežití (např. nesnáze týkající se financí a bydlení) a problémy fyzického těla (např. nemoci, obezita, podvýživa, oslabená imunita). Navzdory tomu, že můžeme být velmi vnímaví na jemnohmotný svět, fyzická realita včetně rodinného a finančního zázemí může jít v případě oslabení první čakry mimo nás.

HARMONIZACE PRVNÍ ČAKRY

V rámci harmonizace první čakry je vhodné zaměřit se na psychickou stránku a vyléčit traumata a bolesti, které negativně ovlivňují naše bytí i pocit bezpečí na Zemi a které vznikly cca do 1 roku věku. Mezi ně může patřit cokoliv, co v raném věku ohrožovalo naši existenci – např. pocity nepřijetí plodu matkou v prenatálním období, problematický vztah s matkou v rané fázi života, trauma z oddělení po porodu apod.

Dále je vhodné zaměřit se na způsob, jak vnímáme své místo a svou existenci na Zemi. Cítíme se bezpečně, nebo v ohrožení? Je správně, že žijeme? Chceme tu žít? Dokážeme naplňovat své vlastní potřeby?

K podpoře všech uvědomění můžete využít jednoduché cvičení: Zavřete si oči a představte si sami sebe, jak jdete po Zemi a díváte se na sebe z výšky. Co to ve vás vyvolává? Jak se vnímáte a vidíte? Cítíte, že na Zemi patříte nebo tu vůbec být nechcete?

Uzemnění i první čakru podpoříme:

 • Pobytem v přírodě.
 • Bosou chůzí po Zemi.
 • Představou, že ze svých chodidel zapouštíme kořeny do Země a propojením těla se Zemí skrze chodidla.
 • Prosbou o ukotvení a spojení se Zemí.
 • Spojením s tělem – např. pomocí dechu, tance, dupání (uzemnění), vědomých doteků a vědomé pozornosti.
 • Neodmítáním hmotných věcí.

Zásadní je i přijetí naší původní rodiny (tedy svých rodičů), kde máme své kořeny.

První čakru dále podpoříme: 

 • Kameny – např.: karneol, červený jaspis, hematit, rubín, záhněda, tygří oko, granát, šungit, červený achát.
 • Aromaterapií – např.: esenciální olej pačuli, ylang-ylang, cedr, hřebíček.
 • Jógou – např. pozice: bohyně, most, strom, židle, pes hlavou dolů.
 • Hudbou – léčivé frekvence pro první čakru 396 Hz.
 • Barvou a vizualizací – zavřete oči a představte si červené světlo, které prozařuje vaši kořenovou čakru.

DRUHÁ (SAKRÁLNÍ) ČAKRA

Druhá, sakrální, čakra neboli Svádhišthána se nachází v podbřišku. Základními tématy této čakry jsou emoce, jejich vnímání (a tedy i spojení se sebou), prožívání, intimita, prožívání smyslového potěšení i sexuality, schopnost zvládat změny v životě, kreativita a tvořivost. Protože prožívání emocí ovlivňuje způsob, jakým proudí v našem těle energie, tato čakra úzce souvisí i s vitalitou a proudem životní energie uvnitř našeho těla. Pokud své emoce potlačujeme, životní energie stagnuje, zatímco v opačném případě uvádí věci do pohybu.

Vývojově je čakra ovlivňována zejména od 6 měsíců do 2 let, kdy se učíme důvěřovat svým vlastním pocitům, naplňovat své potřeby a vnímat spojení mezi tělem a myslí. Základním právem druhé čakry je právo cítit.

Negativně čakru ovlivňují strach a neschopnost projevovat a vnímat vlastní emoce, které obvykle pramení už v dětství. Pokud rodiče odmítají, nerespektují, příp. negativně reagují na emoce dítěte („Přece nebudeš brečet.“, „Nevztekej se!“ apod.), dítě se přirozeně naučí, že to, co cítí, je špatně. Často také úplně přestane věřit svým pocitům („To, co cítím, je špatně, rodiče přece říkají, že takto se cítit nemám“) a odpojí se od sebe. V druhé čakře se tedy skrývají nejrůznější přesvědčení, která negativně ovlivňují způsob, jakým vnímáme své emoce, např.: „To, co cítím je špatně“.

Přirozeným důsledkem je, že člověk, který se v dětství odpojí od svých pocitů, ani v dospělosti není schopen vnímat sám sebe, své vlastní potřeby a orientuje se zejména podle emocí a pocitů ostatních, na které může být vlivem výchovy extrémně vnímavý. Přílišná zaměřenost na pocity ostatních na úkor sebe může vést i k tomu, že člověk na sebe bere zodpovědnost za emoce ostatních nebo není schopen rozlišit vlastní a cizí emoce. Pokud však ztratíme spojení se svými pocity, ztratíme i spojení se životem a životní (čchi) energií.

Skrze doteky a mazlení v raném věku, které ovlivňují vývoj nervových zakončení v kůži, rozvíjíme smyslovou vnímavost. Pokud dítě nedostává dostatečné množství doteků, může se stáhnout a popřít jejich potřebu. V takovém případě se i v dospělosti objevují strachy z blízkosti a problémy s uvolněním i prožíváním smyslového potěšení a intimity.

Jung uvádí, že nedostatečně vyvinutá funkce smyslů (oslabení v druhé čakře) vede k přílišnému soustředění se na intuici a tedy přebytek energie v čakře šesté.
Významné blogy v druhé čakře také způsobuje sexuální násilí a zneužívání, ale i bolest po ztrátě miminka.

V těle je čakra spojena s ledvinami, močovými cestami, tělními tekutinami i pohlavními orgány (díky čemuž ovlivňuje i plodnost) a přísluší jí element vody.

V souhrnu tedy můžeme říct, že stav druhé čakry se odráží v tom, jak: 

 • Vnímáme své tělo, prožíváme radost, smyslové potěšení a sexualitu.
 • Jaký máme vztah k sobě, v jaké míře jsme se sebou spojení a jak jsme k sobě vnímaví.
 • Jak jsme tvořiví a kreativní.
 • Kolik máme energie do života a jaká je naše vitalita.
 • Jak jsme otevřeni změnám a jaký je náš postoj k životu a vitalita.
 • Jak jsme schopni vnímat a naplňovat své potřeby.
 • Jaká je naše míra sebeúcty.
 • V jaké míře tíhneme k závislostem (ve vztazích i jako kompenzaci smyslového potěšení a emocionální rovnováhy – např. přejídání).

HARMONIZACE DRUHÉ ČAKRY

V rámci harmonizace druhé čakry je vhodné zaměřit se na to, v jaké míře jsme schopni vnímat i projevovat vlastní emoce a jak dokážeme žít podle sebe (a ne podle druhých). V případě potřeby je třeba zaměřit se na strach projevovat a cítit to, co se v nás děje. S největší pravděpodobností bude příčina strachu v našem dětství a způsobu, jakým rodiče přijímaly naše svobodné vyjadřování emocí.

K uvědomění si svých strachů použijte krátké cvičení: Pohodlně si sedněte, zavřete oči a položte si dlaně na místo, kde se v těle nachází druhá čakra. Spojte se s ním (skrze dotek, vědomou pozornost a dech) a zeptejte se sami sebe, co se bojíte cítit a co by se stalo, kdybyste si to dovolili. Uvědomte si, jakým způsobem reagujete na emoce ostatních a jestli se řídíte víc podle sebe nebo víc podle jiných.

Zablokovanou energii v druhé čakře uvolníme i rozpohybováním těla a zejména pánve, což přirozeně rozpohybuje i energii v těle. Vhodné je zaměřit se i na místa, kde cítíme v těle stažení, a intuitivně si odpovědět, co se v tom místě děje a jaká emoce je tam uložená. Skrze doteky (které můžeme dávat svému tělu sami) se můžeme se svým tělem více propojit a pomoci mu k uvolnění. Protože druhá čakra je spojená s pohlavními orgány (které v sobě skrývají spoustu síly i energie), je přínosné propojit se přímo s nimi (skrze dotek, pozornost, dech) a uvolnit případnou bolest, která se v nich ukrývá.

Dále je vhodné zaměřit se na přijímání blízkosti (zda nám to je či není příjemné), smyslového potěšení a případná traumata vzniklá v důsledku sexuálního násilí.

Druhou čakru dále podpoříme:  

 • Kameny – citrín, sluneční kámen, karneol, tygří oko, oranžový kalcit. oranžový avanturín, měsíční kámen,
 • Aromaterapií – např.: esenciální olej pačuli, ylang-ylang, bergamot, jasmín, cypřiš.
 • Jógou – pozice: pes hlavou dolů, hluboký výpad (andžanéjásána), holub, ještěrka, hluboký předklon.
 • Hudbou – léčivé frekvence pro první čakru 417 Hz.
 • Barvou a vizualizací – zavřete oči a představte si oranžové světlo, které prozařuje místo, kde se ve vašem těle nachází druhá čakra.

TŘETÍ (SOLAR PLEXUS) ČAKRA

Třetí čakra (solar plexus) neboli Manipura se nachází v oblasti solaru a je spojena s elementem ohně. Souvisí se sebevědomím, sebedůvěrou, vnitřní sílou, vůlí a hranicemi. Odráží schopnost prožívat vlastní individualitu, jedinečnost a autenticitu.

Základní právo Manipury je právo jednat. Vývojově je čakra ovlivňována zejména věkem od 18 měsíců až do 4 let, kdy se jako děti učíme rozvíjet samostatnost a získáváme postoj vůči autoritám, kterými jsou zejména naši rodiče. Ti utváří způsob, jakým na autority reagujeme v dospělosti.

Pokud jsme jako děti podporováni v rozvoji zdravého sebevědomí a ega, můžeme rozvíjet svoji individualitu i sebedůvěru a vnímat vlastní hodnotu. V bezpečném prostředí v sobě můžeme ukotvit pocit, že jsme v pořádku takoví, jací jsme, a učíme se postavit se za sebe, rozvíjet vnitřní sílu, vymezovat si hranice vůči ostatním a respektovat sami sebe.

Velká část naší generace však prošla výchovou, která byla ve velké míře ovlivněna rodovými programy, kdy rodiče měli nad dítětem absolutní autoritu, věřili, že dítě si nemůže dovolit odmlouvat a svobodně se projevit. Děti tak byly za nerespektování požadavků a očekávání svých rodičů „trestány“, ať už fyzicky nebo psychicky – např. odtažitostí rodiče a nedostatkem lásky („Přijď, až budeš hodný“ apod.).

Dítě, které je v dětství donuceno podvolit se vůli svých rodičů (vlivem zastrašování a strachem o přežití), přijde o svou opravdovost, autenticitu a svobodu projevit se a postavit se za sebe. Své „já“ utváří podle požadavků ostatních a stává se snadno manipulovatelné i v dospělosti.

Pokud rodiče opakovaně snižují sebevědomí dítěte („Jsi neschopný! Nic neumíš! Běž od toho!“) a trestají ho za projevení jeho individuality, dítě si v sobě snadno utvoří přesvědčení “Je se mnou něco špatně a proto se mi děje to, co se děje“ a ani v dospělosti si nevěří a je k sobě přehnaně kritické. Uvěří, že nemá žádnou hodnotu a může dojít až k sebeobviňování. Bojí se postavit za sebe a mnohdy na sebe bere vinu v situacích, kdy je to neadekvátní („Já jsem špatná, je to moje chyba“), protože uvnitř sebe stále očekává selhání.

Pokud přijdeme o svou vnitřní sílu pramenící z autentičnosti a zdravého sebevědomí, můžeme mít tendenci dokazovat si ji přílišnou snahou a tlakem na výkon v nejrůznějších oblastech svého života (např. přílišnou snahou v práci nebo tlakem na sportovní výkony). Naše sebevědomí je závislé na ocenění zvenčí a proto děláme vše možné, abychom ho dosáhli. Často přitom jdeme na úkor svých vlastních možností. Svoji sílu a ego si můžeme dokazovat i tím, že manipulujeme s ostatními a máme snahu mít vše pod přehnanou kontrolou.

Vlivem ztráty vlastní vůle se můžeme stát obětí, tzv. „hodnou holčičku“ a potlačujeme sami sebe, protože věříme, že nemáme právo ani sílu se za sebe postavit a že za to, co se nám děje, mohou ostatní.

Z hlediska emocí tedy čakru blokuje zejména stud a vztek. Vztek má svůj původ v situacích, kdy si nemůžeme dovolit postavit se za sebe a jsme donuceni podvolit se vůli ostatních, zatímco stud pramení z pocitů vlastní nedostatečnosti.

V těle třetí čakra souvisí se zažívacím systémem, játry, slezinou a slinivkou břišní produkující hormon inzulin.

V souhrnu můžeme říct, že stav druhé čakry se odráží v tom:

 • Jak vnímáme vlastní hodnotu a svou (ne)dostatečnost.
 • Jaká je naše sebedůvěra.
 • V jaké míře jsme schopni být sami sebou a autentičtí.
 • V jaké míře jsme schopni říct ne, postavit se za sebe a nastavit si své hranice vůči ostatním.
 • Jak „zdravé“ je naše ego a sebevědomí.
 • Jaká je naše vnitřní síla a svobodná vůle.
 • Zda stojíme v roli oběti, jsme manipulovatelní nebo naopak manipulujeme ostatními.

HARMONIZACE TŘETÍ ČAKRY

Zdroj síly uložené v třetí čakře najdeme skrze propojení se s vlastní autenticitou. K probuzení autenticity je třeba uvolnit nevědomé programy, díky kterým dovolujeme, aby naše „já“ bylo definováno jinými místo toho, abychom si dovolili prožívat vlastní jedinečnost. Původ těchto programů obvykle pramení v dětství, kdy jsme se jako děti naučili vzdát se vlastní vůle a přizpůsobily se očekáváním ostatních. Jakmile se dokážeme oprostit od toho, co se od nás očekává a dovolíme si být sami sebou, přirozeně se k nám vrátí i naše síla a svobodná vůle.

Je vhodné zaměřit se i na to, jak vnímáme sami sebe. Pro uvědomění si zavřete oči, vyslovte si větu „Jsem v pořádku takový/taková jaká jsem.“ a vnímejte, zda je pro vás tato věta pravdivá. Pokud cítíte, že ne, uvědomte si, co se uvnitř vás děje, když větu vyslovujete. Uvědomte si, v jaké míře pochybujete o tom, zda jste v pořádku takoví, jací jste, a kdy a proč případné pochyby vznikly. Uvědomte si, jaká z autorit podkopala vaše sebevědomí a důvěru v sebe.

Zeptejte se sami sebe, jak moc je váš pocit ze sebe sama ovlivněn vnějším úspěchem (např. v práci nebo ve sportu) a zda dokážete vnímat svou hodnotu jen v tom, že jste. Uvědomte si i to, zda jste schopni říct ne, nastavit si své vlastní hranice a zda se vyhýbáte konfrontaci. To vše jsou témata, která s čakrou solar plexu souvisí. Pokud s nimi budeme pracovat, současně budeme uvádět do rovnováhy i čakru.

Můžete si položit ruce na solar a vnímat, jaká emoce se v něm skrývá. Třetí čakru obvykle blokuje vztek nebo stud. Vztek uložený v těle může způsobovat napětí svalů, problémy s trávením, obezitu i nedostatek energie. Pro jeho uvolnění je třeba uvědomit si, kdy jsme si nedovolili (možná opakovaně) vyjádřit se, postavit se za sebe, podvolili se vůli ostatních a tím v sobě vztek (který nemohl být vyjádřený dříve) nahromadili. Podobným způsobem je vhodné najít i příčinu případného studu, tedy uvědomit si, kdy jsme se cítili nedostatečně a méněcenně.

V rámci harmonizace čakry solar plexu je vhodné zaměřit se i na to, zda (ne)stojíme v roli oběti a jaká přesvědčení nám brání v tom, abychom si stoupli do své vlastní síly a postavili se za sebe (např. „Nemůžu nic dělat, za to co se děje, mohou ostatní.“). Podobně, pokud máme potřebu manipulovat ostatními, je vhodné zaměřit se na posílení vlastní sebedůvěry, abychom si sílu nemuseli dokazovat skrze manipulaci.

Manipuru dále podpoříme:

 • Kameny – citrín, sluneční kámen, tygří oko, kalcit, žlutý topaz, jantar.
 • Aromaterapií – např.: esenciální olej tymián, borovice, rozmarýn.
 • Jógou – pozice: bojovníci, trojúhelník, půlměsíc, loďka, prkno, kobylka, luk.
 • Hudbou – léčivé frekvence pro první čakru 528 Hz.
 • Barvou a vizualizací – zavřete oči a představte si žluté světlo, které prozařuje váš solar.

ČTVRTÁ (SRDEČNÍ) ČAKRA

Čtvrtá (srdeční) čakra neboli Anahata se nachází ve středu hrudníku, v blízkosti místa, kde v těle sídlí naše duchovní podstata. Souvisí se sebepřijetím, schopností milovat sebe i ostatní a odráží způsob, jakým jsme schopni prožívat, dávat a přijímat lásku nebo fungovat ve vztazích. Je spojena s elementem vzduchu a dostáváme se skrze ni ke svému pravému „já“.

Jedná se o sjednocující čakru, jež přináší do života celistvost a propojuje fyzický svět s duchovním. Umožňuje nám přijmout a integrovat jednotlivé části nás samotných a najít rovnováhu tam, kde je třeba (např. ženská a mužská částí v nás).

Vývojově čakru ovlivňuje zejména věk od 4 do 7 let a jejím základním právem je právo milovat a být milován. S tím souvisí i přesvědčení o tom, co je láska. V dětství do sebe „nasáváme“ principy fungování naší rodiny a na základě toho v sobě utváříme programy o tom, zda jsme/nejsme hodni lásky, jak funguje láska ve vztahu a jaká je naše role v rodině. Vše si potom přenášíme do dospělého života.

Dostatek bezpodmínečné lásky pro dítě vytvoří ideální podmínky k pěstování sebelásky, jejíž podstatou je schopnost vnímat sebe sama. Pokud je však dítě milováno jen podmínečně (když se vztekáš, tak tě nechci vidět) vyroste s vědomím, že když bude samo sebou, ostatní ho nebudou mít rádi. Přirozeně začne odmítat své pravé já a odpojí se samo od sebe a svého srdce. V dospělosti potom hledá pevný střed v ostatních, protože uvnitř sebe má prázdno.

Dětská představa lásky je mnohdy pokřivena vztahy v původní rodině. Dítě není schopno rozlišit špatné zacházení a lásku, a pokud se k němu rodiče chovají zraňujícím způsobem, uvěří, že je to jeho chyba. Láska a zraňující chování mnohdy splynou v jedno a současně se pokřiví představa o lásce. Pokud v rodině převládá přísnost nad láskou, dítě snadno dojde k interpretaci, že je s ním něco špatně, nezaslouží si, aby ho měl někdo rád, že nemá právo na lásku nebo že láska neexistuje. Nemilované se cítí i v dospělosti.

Prožívat lásku se nenaučí ani dítě, jehož rodiče ho láskou dusí. Naopak se naučí lásce bránit, aby si zachránilo svůj vlastní prostor.

Schopnost prožívat sebelásku významně ovlivňuje vztahy s ostatními. Láska je naše základní potřeba, a pokud ji nedokážeme dát sami sobě, jsme závislí na jejím přísunu od ostatních. Díky tomu můžeme lpět na nefunkčních vztazích, v kterých jsme se někdy (aspoň) v nějaké míře cítili milovaní.

Kromě toho, pokud je naše srdeční čakra zablokovaná a chybí nám propojení s naším vlastním srdcem a jsme sobě vzdáleni, ve vztahu se nemůžeme otevřít a přiblížit se svému partnerovi. Pocit, že se necítíme milovaní, můžeme dávat za vinu druhému, pro kterého nám chybí soucit i porozumění. Pokud nejsme spojeni se sebou, vztahy budujeme i vnímáme na základě svých bolestí a do ostatních si projektujeme své nevědomé programy. Ostatní se potom chovají způsobem, který podvědomě očekáváme, a jejich vztah k nám odráží vztah, který máme sami k sobě.

Nejčastější bloky v čakře vznikají v důsledku neprožité bolesti a ostatních emocí, které si nedovolíme cítit.

V těle je srdeční čakra spojena zejména s brzlíkem, srdcem a oběhovým systémem, rukama, plícemi, prsy a kůží.

V souhrnu můžeme říct, že stav srdeční čakry se odráží v tom:

 • V jaké míře jsme schopni dávat lásku sobě i ostatním.
 • Jak dokážeme být upřímní a soucítit se sebou i ostatními.
 • Jak dokážeme přijímat sebe i ostatní takové, jací jsou.
 • Jak fungujeme ve vztazích s ostatními, zda jsme upřímní, dokážeme dávat i přijímat (bezpodmínečnou) lásku apod.
 • Zda jsme schopni odpouštět (sobě, životu, ostatním) nebo zda v sobě hromadíme pocity křivdy a ublížení.
 • Zda prožíváme život bytím v srdci a dokážeme poslouchat jeho hlas nebo zda setrváváme v hlavě.
 • Zda dokážeme vnímat a cítit své emoce a pocity.

HARMONIZACE ČTVRTÉ ČAKRY

Zdroj síly uložené ve čtvrté čakře tedy najdeme skrze propojení se se svým pravým „já“, k čemuž můžete využít jednoduché cvičení: Zavřete oči, položte si ruku na srdce a vnímejte, co se pod ní děje. Dovolte si cítit, cokoliv se objeví.

K hlubšímu propojení se svým srdcem je třeba přijmout a prožít bolesti, které jsme v sobě někdy dříve potlačili (a tím své srdce uzavřeli) a které se nyní mohou drát na povrch. S každým prožitým a uvolněním smutkem, bolestí, strachem nebo vztekem, který se v srdci skrývá, se k sobě dostáváme blíž a harmonizujeme tak srdeční čakru. Čím zdravější je vztah, který máme sami k sobě, tím „zdravější“ je i naše srdeční čakra.

S postupným budováním blízkosti se sebou sama a přibližováním se sobě (ať už skrze odpuštění sobě, prožití starých bolesti a jiných potlačovaných pocitů, mezi které patří např. i vztek na sebe nebo pocit viny) se přirozeně probouzí i naše sebeláska – základní předpoklad pro zdravé vztahy. Čím upřímnější je náš vztah se sebou samými, tím upřímnější mohou být i vztahy, které vytváříme s ostatními.

Uvědomte si také, jaká přesvědčení máte o lásce (co vás první napadne, když se řekne „láska“), kdy tato přesvědčení vznikla a jak vás ovlivňují. Zeptejte se sami sebe, zda si dovolujete mít rádi sami sebe, pečovat o sebe a chovat se k sobě laskavě. V případně záporné odpovědi se zeptejte, co vám v tom brání. Cítíte, že si lásku nezasloužíte nebo že na ni nemáte právo? Co vše vás napadá? V jaké oblasti se k sobě můžete chovat lépe a co pro sebe můžete udělat? Pokud cítíte naštvanost na sebe, dovolte si ji prožít. V opačném případě se totiž můžete nevědomě trestat.

Vzpomeňte si, zda jste někdy prožili v lásce zklamání a jak to vaši otevřenost lásce ovlivnilo. Častým případem je, že v důsledku prožité bolesti (v dětství nebo v partnerském vztahu) si vytvoříme přesvědčení, že láska bolí, a v dalších vztazích se jí bojíme přiblížit a otevřít.

Čakru dále podpoříme:

 • Kameny – např.: růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, malachit, zelený avanturín, akvamarín, amazonit, olivín, smaragd
 • Aromaterapií – např.: esenciální olej růže, levandule, meduňka, neroli.
 • Jógou – pozice: kráva, ryba, velbloud, kobra, kolo a další pozice otevírající hrudník.
 • Hudbou – léčivé frekvence 639 Hz.
 • Barvou a vizualizací – zavřete oči a představte si zelené světlo, které prozařuje váš hrudník.

PÁTÁ (KRČNÍ) ČAKRA

Pátá, krční (hrdelní), čakra neboli Vissudha (v sanskrtu „očištění“) se nachází v oblasti krku. Je spojena s elementem zvuku a jejím základním právem je právo mluvit a slyšet pravdu. Vývojově čakru ovlivňuje zejména věk od 7 do 12 let, kdy dítě prohlubuje schopnost kreativního sebevyjádření, což je společně s komunikací základní téma čakry.

Tato čakra zrcadlí všechny nižší čakry a témata s nimi související – schopnost autentického sebevyjádření je ovlivněna:

 • Mírou sebepřijetí (4. čakra) – pokud přijímáme sami sebe, jsme schopni ukázat se světu takoví, jací jsme.
 • Sebevědomím (3. čakra) – čím vyšší sebevědomí, tím snadněji se nám autenticky vyjadřuje.
 • Prožíváním našich emocí (2. čakra) – pokud popíráme své emoce, popíráme pravdu.
 • Bezpečím, které v životě cítíme (1. čakra) – pokud se cítíme v ohrožení, je pro nás těžké pravdivě se vyjadřovat.

Komunikace je jednou z nejpoužívanějších forem vyjádření sebe sama. Člověk se zdravou krční čakrou má dobré komunikační schopnosti, dokáže se vyjadřovat, naslouchat, ptát se i zpracovávat získané informace.

Narušená schopnost komunikace a neschopnost se vyjádřit naopak značí oslabení čakry. Příčinou může být prostřední, v kterém dítě nemá podmínky k rozvoji komunikačních schopností. Typicky se jedná o zázemí, v kterém převládají hádky a křik (dítě se naučí nevnímat a ani v dospělosti nedokáže při komunikaci naslouchat, akceptovat nebo přijímat jiné názory a automaticky „vypíná“).

Pokud dítě vyrůstá v autoritářském prostředí s absencí jakékoliv diskuze, naučí se potlačovat svoji vlastní pravdu a dost možná dojde k přesvědčení, že není důležité a nemá žádnou hodnotu. Ani později se nedokáže postavit za své názory a samo za sebe. Podobně mohou vzniknout přesvědčení: „To, co říkám není důležité“, „Nemám právo mluvit, říkat svůj názor a ptát se“ apod.

Dalším měřítkem rovnováhy krční čakry je náš hlas, který může být v případě disharmonie oslabený. Nerovnováha čakry se může projevovat i přílišným mluvením, skrze které vybíjíme nadbytečnou energii, udržujeme kontrolu (jsme středem pozornosti a ovládáme konverzaci) nebo omezujeme své pocity (kdo příliš mluví, často nevnímá, co se v něm děje).

Čakru dále negativně ovlivňuje udržování rodinných tajemství a tabu témat. Typicky se jedná o situace, kdy se v rodině děje něco (např. sexuální násilí, duševní nemoci, tělesná postižení, alkohol apod.), o čem není dovoleno mluvit nebo o čem se nemluví, a dítě je přímo či nepřímo (pokud se o rodinném tabu nemluví, dítě přirozeně převezme nepojmenované pravidlo o mlčenlivosti) donuceno k mlčenlivosti. Mlčenlivost neuzavírá jen krční čakru ale mnohdy i spontánní projevy vyjadřování skrze tělo.

Projevem oslabení čakry je i to, že lžeme, říkáme něco jiného než cítíme (např. říkáme ANO když cítíme NE) a ve svém projevu se necháváme omezovat vnitřním kritikem a strachem, jak náš projev budou hodnotit ostatní.

Pokud máme krční čakru oslabenou, můžeme mít knedlík v krku. Krk je branou mezi myslí a tělem, a pokud je v důsledku oslabení čakry stažený, energie v něm nemůže proudit. Vzniká tak odpojení mysli od těla, což se může projevovat problémy s postavením těla nebo tím, že si neuvědomujeme bolest, která je uložená v našem těle (napětí a svalové krunýře).

V těle je kromě krku čakra spojena se štítnou žlázou, žlázou příštítných tělísek, hrtanem, hlasivkami, krční páteří, hltanem, průduškami, horní částí plic, týlem, čelistmi a ušima.

V čakře jsou uložena i nejrůznější přesvědčení získaná z médií.

V souhrnu tedy můžeme říct, že stav krční čakry se odráží v tom:

 • Jak jsme schopni komunikovat – zda dokážeme naslouchat i vyjadřovat svoji pravdu.
 • Jak se dokážeme postavit za svoji tvorbu (kreativní sebevyjádření) a jak jsme schopni být vidět.
 • Zda při komunikaci reagujeme pravdivě nebo zda potlačujeme svou vnitřní pravdu.
 • Jak moc se necháváme ve svém sebevyjádření omezovat vnitřním kritikem a strachem z hodnocení ostatními.

HARMONIZACE PÁTÉ ČAKRY

V rámci harmonizace páté čakry je vhodné zaměřit se na vlastní schopnost komunikace, jež zahrnuje:

 • Naslouchání – dokážeme naslouchat ostatním, vnímat jiné názory a pracovat s informacemi, které slyšíme?
 • Sebevyjádření – dokážeme vyjadřovat svoji pravdu i názory a autenticky komunikovat? Dokážeme říct to, co si skutečně myslíme a cítíme nebo komunikujeme tak, aby byli ostatní spokojeni?

Pokud je schopnost naslouchání, sebevyjádření nebo komunikace narušena, je třeba zaměřit se na důvody, proč tomu tak je. Příčina pravděpodobně bude mít svůj původ už v dětství a v nižších čakrách (např. přesvědčení že život je nebezpečný, nejsem důležitý a nezáleží na mně, nemůžu si dovolit vyjádřit svůj názor apod.).

Je vhodné zaměřit se i na přesvědčení, která v nás zanechala komunikace našich rodičů a dalších lidí, se kterými jsme byli jako malí v intenzitním kontaktu. Pokud např. rodiče nedokáží jít v komunikaci do hloubky problému a při každém menším konfliktu nebo rozdílném názoru se vzájemně urazí, případně pohádají, dítě si snadno utvoří přesvědčení, že „jiný názor = druhý mě nemá rád“, v jehož důsledku si nedovolí říci v dospělosti svůj vlastní názor.

Pro uvolnění krku i bloků v čakře je velmi přínosné říct to, co jsme chtěli říct dříve, ale nemohli. Často se jedná o sebevyjádření vůči autoritám, kterými jsou nejčastěji naši rodiče, učitelé apod. Když se spojíme se svým vnitřním dítětem, které se nikdy neodvážilo ozvat vůči autoritativnímu rodiči, a dovolíme mu konečně se projevit a říct rodiči (klidně v představě) vše, co si přálo říct v dětství, přinese nám to velké osvobození. Uvědomte si proto, kdy a v jakých situacích se vám stahuje hrudník a co se bojíte vyslovit.

Také se zeptejte sami sebe, zda bylo ve vaší rodině nějaké tajemství či tabu, o kterém jste nemohli mluvit, a co se ve vás a vašem krku děje, když si toto tajemství představíte.

Čakru dále podpoříme: 

 • Zpěvem – např. zpěv manter,
 • Kameny – např.: modrý achát, tyrkys, akvamarín, amazonit, lapis lazuli, labradorit, apatit.
 • Aromaterapií – např.: levandule.
 • Jógou – krční zámek a pozice: svíčka, ryba, most.
 • Hudbou – léčivé frekvence 741 Hz.
 • Barvou a vizualizací – zavřete oči a představte si světle modré světlo, které prozařuje váš krk.

ŠESTÁ (TŘETÍ OKO) ČAKRA

Šestá čakra nazývaná také čakra třetího oka neboli Adžňa se nachází uprostřed čela mezi obočím. Je spojena s elementem světla a schopností vidět vnitřní i vnější svět.
Základním právem této čakry je právo vidět, s čímž souvisí i vytváření vizí a iluzí.

Zatímco vize je inspirativním a reálným cílem, ke kterému v životě vědomě směrujeme energii a kterým se necháváme vést, v iluzi energii nevědomky ztrácíme. Iluze nás drží v lpění na obrazu, který neodpovídá realitě, což nás vytrhuje z přítomnosti a způsobuje, že odmítáme vše, co naší iluzi neodpovídá.

Iluze vznikají v situacích, kdy nechceme vidět pravdu, což se může projevit i problémy se zrakem („nechci vidět“). Typickým případem jsou situace z dětství, kdy:

 • Dítě si vytvoří iluzi aby zakrylo pravdu a přesvědčí samo sebe, že jeho iluze je pravdivá – např. iluze „Pro maminku jsem nejdůležitější na světě. „ zakrývá krutou pravdu o tom, že se o mě máma vůbec nezajímá.
 • Dětem tvrdíme něco jiného než je pravda. Např. „Nejsem smutná, něco mi spadlo do oka“ / „Pejsek není mrtvý, jen spí“ / „Tatínek není naštvaný, jen unavený“.

Děti jsou přirozeně vnímavé a mají silně rozvinutou intuici. Moc dobře poznají, co kdo cítí nebo prožívá, co se v rodině děje a jaká tajemství či tabu se skrývají, přestože se o ničem nemluví. Pokud však dostávají informace, které jejich vnímání popírají, naučí se svou intuici potlačovat a uzavřou se tak jejímu přirozenému rozvoji.

Děti dokáží velmi dobře vnímat jádro věcí a vidět situace v pravém světle i díky tomu, že jejich představivost není omezená logickým uvažováním, přesvědčeními o tom, co je a není možné nebo co je a není správně.

V čakře jsou také uložené vizuální obrazy spojené se zkušenostmi, pocity a vzpomínkami. Pokud jsou však tyto pocity a zkušenosti nepříjemné, můžeme je v rámci obrany potlačit, čímž si uzavřeme schopnost vnímání a současně i šestou čakru. Pokud se od vzpomínek distancujeme, přehltíme čakru obrazy, kterým chybí pochopení. Pokud je počet těchto obrazů velký, může vést k halucinacím, vizím, které jsou slepé k současným okolnostem, nebo k psychózám.

Nerovnováha v čakře se tak může projevovat neschopností rozlišit realitu a fantazii nebo létáním v astrálních sférách bez dostatečného uzemnění.

Čakra je také sídlem archetypů a blokována může být studem, který způsobuje, že veškeré „vidění“ používáme k sebekontrole. Kromě toho, pokud se vnitřně stydíme, můžeme mít problém podívat se ostatním do očí.

V těle je čakra spojena zejména s epifýzou, hypofýzou, očima, čelem a centrálním nervovým systémem.

V souhrnu se tedy stav čakry se odráží v tom:

 • Jestli dokážeme rozlišit vizi od iluze.
 • Zda máme jasné myšlenky i vizi, ke které dokážeme jít.
 • Jestli se dokážeme soustředit a smysluplně analyzovat informace z okolního světa.
 • Jak rozvinutá je naše schopnost “vnitřního vidění”.

HARMONIZACE ŠESTÉ ČAKRY

Šestou čakru určitě není vhodné otevírat bez současného uzemňování a harmonizace nižších čaker. V opačném případě si člověk může otevřít cestu k halucinacím, psychózám, vizím a obrazům z vyšších sfér bez schopnosti rozlišit, co je fyzická realita.

Pro podporu čakry je vhodné zklidnit mysl a podívat se, zda je v našem životě něco, co nechceme vidět a kde si vytváříme iluze.

Dále můžeme využít: 

 • Kameny – např.: azurit, labradorit, lepidolit, lapis lazuli, sodalit, ametyst.
 • Aromaterapii – např.: vavřín, jasmín, šalvěj.
 • Hudbu – léčivé frekvence 852 Hz.

SEDMÁ (KORUNNÍ) ČAKRA

Sedmá, korunní, čakra neboli Sahasrára (v sanskrtu „nekonečná“) se nachází v temenu hlavy a spojuje nás s Vesmírem / Bohem / Zdrojem. Skrze tuto čakru, která má ze všech hlavních čaker nejvyšší frekvence, proudí do našeho těla životní energie. Je spojena s elementem myšlenky a jejím základním právem je právo vědět.

Primární činností Sahasráry je přinášet uvědomění a bytí v jednotě s Vesmírem/ božským vědomím. Skrze tuto čakru tedy přichází pochopení světa kolem nás, uvažování, zpochybňování, učení, moudrost, nové informace a nápady.

Rozvoj této čakry souvisí s touhou po hlubším porozumění naší existenci. Pokud je korunní čakra zdravá, v průběhu života toužíme rozvíjet své vědění, a to už od svého dětství.

Právě děti si přirozeně doplňují informace a vědění o všem, co nejsou schopny pochytit svou intuicí. Pokud je jim však rozvoj vědění odpírán (např. pokud rodiče dětem lžou, nedávají jim dostatek podnětů a nových situací k učení nebo je nepodporují ve vedení rozhovorů a kladení otázek), dítě si pravdu vymyslí nebo se o ni přestane zajímat, čímž se korunní čakra uzavře.

Významným tématem korunní čakry je odevzdání se vyššímu vedení. Zatímco v dospělosti je tímto vedením Vesmír (pro někoho Bůh, Zdroj nebo Jednota), v dětství jsou jím naši rodiče, které považujeme za Bohy. Pokud tedy v dětství nemůžeme svým rodičům důvěřovat a místo odevzdání se jejich péči zůstáváme v neustálé potřebě kontroly situace, naše čakra se uzavře a v dospělosti máme problém otevřít se důvěře Vesmíru.

Odevzdání se moudrosti Vesmíru tedy neznamená vzdání se zodpovědnosti, ale uvolnění potřeby kontroly a lpění na vnějších věcech, (které mnohdy nemůžeme ovlivnit) čímž se často chráníme před bolestí. Pokud příliš kontrolujeme a lpíme v oblastech, kde to není účelné, uzavíráme si svoji korunní čakru. Mnohdy lpíme i na jediném úhlu pohledu nebo vlastní pravdě a odmítáme přijetí informací nových.
Pocit, že máme pravdu, nás může udržovat v iluzi, že víme vše nejlépe, čímž na rozdíl od jednoty podporujeme oddělenost a uzavíráme si korunní čakru.

Pochopení, že si v sobě neseme část vědomí samotného Vesmíru (Boha), nám pomůže k hlubšímu spojení s ním.

Příliš mnoho energie v čakře se projevuje neschopností myslet a uvažovat, stresem z přehlcení informacemi, zmatením, neschopností si s informacemi poradit nebo bolestmi hlavy.

Pokud je čakra uzavřená, můžeme být roztěkaní, mít problém rozumět novým informacím, udržet si je nebo se dokonce můžeme bránit jejich získávání (narušují naše přesvědčení a pravdy a tím nás ohrožují). Nerovnováha čakry se projevuje i závislostí na spiritualitě na úkor témat nižších čaker.

Pokud je čakra uzavřená, mohou se nám v životě stále opakovat stejné programy a vzorce, neboť se nám nedaří se z nich osvobodit.

V těle je čakra spojena s hlavou, mozkem a nervovou soustavou.

V souhrnu se tedy stav korunní čakry odráží v tom:

 • Jak jsme schopni důvěřovat a odevzdat se moudrosti Vesmíru.
 • Zda jsme v jednotě s Vesmírem.
 • V jaké míře je naše potřeba kontroly věcí a situací.
 • Jak dokážeme chápat situace, které se nám dějí, chápat nové informace, apod.
 • V jaké míře k nám proudí inspirace a nové nápady.

HARMONIZACE SEDMÉ ČAKRY

Jak bylo zmíněno v předchozím příspěvku, sedmá čakra nás spojuje s Vesmírem / Bohem / Jednotou. Abychom toto spojení podpořili, je vhodné zaměřit se na případnou potřebu kontroly života (situace) a lpění, které nám brání v odevzdání se důvěře Vesmíru.

Sedmou čakru podpoříme také zklidněním myšlenek a meditací.

Dále můžeme využít: 

 • Kameny – ametyst, čaroit, labradorit, selenit, ametrín, křišťál.
 • Aromaterapii – kadidlo, santal, cedr, benzoin.
 • Hudbu – léčivé frekvence 963 Hz.

ZDROJ

 • Tělo Východu mysl Západu (A. Judith)
 • Aromaterapie pro léčení duše i těla (G. Mojay)
 • Kundaliní Jóga (Dharam Singh Khalsa, Darryl O´Keeffe)