Setkání s vnitřním

dítětem

Cesta k sebedůvěře, sebelásce a radosti

Setkání s vnitřním dítětem

Vše, co od prenatálního období prožijeme, máme v sobě ukryté. V děloze vnímáme pocity své maminky, a jakmile se narodíme, naše pocity se odvíjí od toho, jak vnímáme své okolí, které tvoří převážně naše rodina. Právě dětství je obdobím, které významně formuje naši osobnost. Podle toho, jak se k nám v dětství chovají ostatní, se k sobě učíme chovat sami. 

Pokud např. vyrůstáme v rodině, kde je nežádoucí projevovat smutek a vztek, tak se přirozeně naučíme tyto emoce potlačovat. V důsledku toho si nedovolíme brečet a cítit vztek ani v dospělosti a o samotě, protože jsme stále svázaní (obvykle podvědomým) pocitem, že kdybychom se začali vztekat, tak nás ostatní nebudou mít rádi.

Dětský mozek není vyvinutý a proto spoustu podnětů vyhodnocuje naprosto jiným způsobem než mozek dospělého. V důsledku toho se jako děti naučíme na sebe vztahovat spoustu věcí, které si bereme až příliš osobně a dáváme si je za vinu, přestože s námi nesouvisí. Díky tomu pak i v dospělosti přebíráme zodpovědnost za emoce ostatních, máme strach říci ne, postavit se za sebe apod.

SETKÁNÍ S VNITŘNÍM DÍTĚTEM JE CESTA K RADOSTI, SEBEDŮVĚŘE, SEBEPOCHOPENÍ I SEBELÁSCE

Vnitřní dítě je část našeho já, která v sobě nese všechny dětské zážitky, ať jsou příjemné nebo nepříjemné. Setkáním s ním se ve skutečnosti vrátíme sami k sobě v dětském věku, avšak tentokrát v pozici rodiče. Díky tomu je možné uzdravit vše bolavé, co v nás z dětství stále zůstává.

Svému vnitřnímu dítěti můžeme zpětně dát veškeré pochopení, přijetí a zahrnutí bezpodmínečnou láskou, které potřebuje. Tím současně uzdravujeme a vyživujeme sami sebe. Když objímáme vnitřní dítě, tak ve skutečnosti objímáme sami sebe. Podobně, když dáváme lásku vnitřnímu dítěti, dáváme lásku sami sobě. 

JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ S VNITŘNÍM DÍTĚTEM PRACOVAT

K vnitřnímu dítěti vás navedu skrze kontakt s vaším vlastním srdcem. Podpořím vás v prvním setkání s vaším malým já tak, abyste dále mohli posilovat vzájemné spojení sami a prohlubovat tak vztah k sobě i radost ze života.

V případě zájmu si po setkání můžete zakoupit výuková videa, která jsem pro práci s vnitřním dítětem vytvořila.