Rodinné a systemické

konstelace

Nyní pouze individuální

Rodinné a systemické konstelace 

Nyní pouze individuální, skupinky na dotaz

Nelze vysvětlit, jak rodinné konstelace fungují, pokud s nimi nemáme vlastní zkušenost. Není ani možné logicky odůvodnit, proč probíhají tak, jak probíhají. Přesto nám však velmi jasně ukazují naše nitro a skryté příčiny našeho trápení.

RODINNÉ KONSTELACE NEJČASTĚJI POMÁHAJÍ V SITUACÍCH, KDY NÁS TRÁPÍ

  • disharmonie a problémy ve vztazích (mezi partnery, členy rodiny, přáteli nebo kolegy)
  • zdravotní problémy
  • finanční nebo pracovní nesnáze
  • těžké a opakující se osudy v rodině
  • nedostatek radosti a naplnění v životě
  • stejné, stále se opakující situace, které nás trápí
  • zmatek, potřebujeme se pravdivě podívat na svoji aktuální životní situaci a ujasnit si, jak to v sobě vlastně máme

Sama jsem se před několika lety díky konstelacím poprvé setkala sama se sebou a nahlédla do hloubky svého srdce, před kterou jsem předtím utíkala. Následně jsem odhalila příčinu chybějící menstruace, která v mém těle nikdy přirozeně neproudila. Během dvou let se v mém těle nastolila přirozená rovnováha a vše se srovnalo.

Konstelace jsou nástrojem, který umožňuje efektivně pracovat s tzv. skrytým působením systémů, do nichž všichni patříme. Základním systémem, který nás v životě silně ovlivňuje a formuje, je naše původní rodina. Kromě rodinného systému jsme však ovlivňováni i širšími systémy.

Samozřejmě, konstelace jako nástroj je možné využívat mnoha způsoby. Každý průvodce konstelací má svůj způsob obohacený o vlastní poznání a zkušenosti.

JAK KONSTELACE PROBÍHAJÍ?

Účastník, který chce pomocí konstelací objevit příčinu svého problému, nahlas popíše (před ostatními účastníky konstelačního semináře) své trápení. Průvodce následně dle tématu účastníka rozhodne, kteří členové budou stát v konstelaci. Pokud chce například účastník zjistit, proč nevychází s kolegyní z práce, bude v konstelaci stát zástupce za něj a za jeho kolegyni.

Do konstelace se však nestaví jen rodinní příslušníci, partneři, kolegové v práci nebo bývalí partneři. Občas se může v konstelaci objevit také zástupce za určitou část těla (např. ruce nebo zub) zvířata, lásku, zradu, strach, zlobu, život, nemoc, bolest… Díky tomu, že mohou v konstelaci vystupovat i abstraktní bytosti, je možné zjistit, jaký je náš skutečný přístup k životu, ženství, strachu, zlobě nebo lásce.

Účastník, který si staví konstelaci, vybere z řad ostatních účastníků semináře zástupce za členy určené průvodcem a dle svého pocitu je vzájemně rozestaví. Jakmile zástupci stojí v rolích, cítí pocity, které jsou důležité pro dané téma konstelace a které patří členům, které zastupují. Díky tomu se ukážou skutečné pocity, které obvykle ukazují na příčinu daného problému. V závislosti na tom, co se v konstelaci ukáže, společně dále pracujeme tak, aby byla obnovena rovnováha. 

JAK PROBÍHAJÍ INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE?

Při individuální konstelaci je princip práce stejný jako při skupinových konstelacích. Místo zástupců, kteří jsou ve skupince zastoupeni ostatními účastníky, využíváme barevné destičky. Každá destička představuje jednoho zástupce, kterého si můžete v konstelaci „nacítit“ vy i já. Individuální konstelace je vhodná zejména v případech, kdy nechcete řešit téma před ostatními.