Energetické čtení

Cesta k větší harmonii

Energetické čtení

Energetické čtení je jemná metoda, díky které může každý, s jakoukoliv životní zkušeností, podpořit léčení bolavé duše i těla. Je to způsob, který umožňuje jít rychle do hloubky, ke skutečné příčině toho, co nás v životě trápí. Umožňuje vymanit se z vlivu omezujících přesvědčení i nefunkčních programů a přináší hluboká uvědomění, možnosti změny i větší harmonii. Princip metody vznikl v Indii pod vedením Osha. 

JAKÝ JE PRINCIP ENERGETICKÉHO ČTENÍ A JAK PROBÍHÁ?

Energetické čtení funguje osobně i na dálku a jeho princip je v mnohém podobný rodinným konstelacím. Pokud se rozhodnete prostřednictvím energetického čtení podívat na nějaké své téma, problém nebo cokoliv, co vás v životě trápí, nejprve se plně spojím se svým srdcem a „naladím“ na vás i vaše téma. Pokud budete souhlasit, společně vytvoříme bezpečný prostor, v kterém může být vyjádřeno vše, co je třeba, a v kterém je možné nořit se do větších hloubek.

Podle toho, s čím dané téma souvisí, s ním budeme společně dále pracovat. V praxi to vypadá např. tak, že vás vyzvu, ať vyslovíte určitou větu, ať vnímáte, jak se při vyslovování věty cítíte apod. Postupně je možné dostat se ke skutečným příčinám a zkušenostem, které nás v životě ovlivnily tak moc, že teď se v našem životě dějí věci, které s námi nejsou v harmonii.

V procesu energetického čtení je tak možné pojmenovat, uznat a přijmout nejrůznější bolestné zážitky, programy nebo přesvědčení a tím je uvolnit, aby nás přestaly ovlivňovat a my se mohli uvolnit do zdravějšího nastavení.

Vše se děje podle toho, co je pro člověka, který na energetické čtení přichází, možné a bezpečné. V celém procesu dochází k mnoha uvědoměním, pochopením, k většímu spojení se sebou i svou vlastní silou.

S JAKÝMI TÉMATY JE MOŽNÉ V ENERGETICKÉM ČTENÍ PRACOVAT?

Energetické čtení nabízí spoustu možností, mezi které patří zejména následující:

KONKRÉTNÍ TÉMA

Během energetického čtení je možné naladit se na konkrétní téma, „načíst“ s čím souvisí, co je důležité pro řešení a dle toho s tématem dále pracovat.

MUŽSKÁ A ŽENSKÁ ENERGIE

Mužská i ženská energie by měly být v harmonii. Někdy však máme příliš málo mužské nebo naopak ženské energie. Díky energetickému čtení je možné zjistit a dále pracovat s tím, co je třeba udělat proto, aby byly obě energie ve vzájemné harmonii.

FYZICKÉ TĚLO

V procesu energetického čtení je možné „načíst“ konkrétní část fyzického těla, např. část, kde nás trápí nějaký zdravotní problém. Fyzické problémy se objevují, pokud něco v našem nitru není v harmonii. Během energetického čtení je možné odhalit, co se děje a dále pracovat s tím, co se objeví.

ČAKRY

Každá ze 7 hlavních čaker (energetických center v našem těle) má své kvality, ale ukrývá i přesvědčení a témata, která nám brání v tom, abychom se mohli více otevřít prožívání života. V energetickém čtení je možné zaměřit se na každou z čaker i témata, kvality a přesvědčení, které skrývá.

VZTAHY, PARTNERSKÉ ČTENÍ

Díky energetickému čtení je možné podpořit to, co ve vztahu není v harmonii, ať už je partner v terapii přítomný osobně nebo ne. Také je možné pracovat s vazbami, které se v každém vztahu automaticky vytváří. Tyto vazby je možné pročistit (mezi současnými partnery, ve vztahu rodič – dítě, snacha – tchýně apod.) i ukončit (mezi bývalými partnery).