Dechové sezení

Dech jako průvodce k srdci

Dechové sezení

Dech je vždy v přítomnosti. Jak často si však během dne vzpomeneme zaměřit svoji pozornost na dech? Jak moc jsme si svého dechu vědomí? Dýchání se děje tak automaticky, že je velice jednoduché se od něj odpojit. Už jako malí jsme se podvědomě naučili, že když zadržíme dech, tak necítíme. Zadržování dechu a povrchní dýchání se tak přirozeně pro spoustu z nás stalo obranou proti tomu, co bychom jinak museli cítit. I v dospělosti často automaticky zadržujeme dech ve chvílích, kdy máme strach, jsme nervózní nebo když nás něco uvnitř bolí. Přitom právě toto jsou chvíle, kdy bychom měli dýchat vědomě.  

Dech je o prožívání a neustálém plynutí, tak jako neustále plyne náš život. Dech je součástí nás i našeho těla.

Dech se může stát průvodcem do našeho nitraukázat nám naše bolesti a zranění, které si žádají pozornost. Dech nám může ukázat cestu, po které se můžeme vydat při poznávání sebe samotných. Dokáže nás zavést do našeho srdce a provést vším, s čím se tam setkáme. Pomocí dechu se lze dostat ke konkrétnímu (často potlačenému) pocitu a uvolnit ho. Dech nás podpoří v tom, abychom se mohli setkat tváří v tvář se vším, co v sobě odkryjeme. 

Dech nás také může podpořit v čistém bytí v přítomnosti a uvědomění si sebe samotných. Dech je s námi vždy, ať se děje, co se děje. Je všudypřítomný a vše propojující. Může nás přivést nejen k našim vlastním pocitům, ale i k něčemu vyššímu, kdy přestává existovat vše, co běžně známe. Dech otevírá brány k jednotě.

JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ S DECHEM PRACOVAT?

Pro práci s dechem existuje několik přístupů. Některé techniky jsou velmi jemné a pomáhají nám uvědomit si sami sebe, své tělo i bytí v přítomnosti, zatímco jiné jdou více do hloubky.

Obecně dech vytváří energetický náboj v těle, který je po těle dále rozváděn. Během dechového sezení tedy u klienta dochází k navýšení energie v těle, což se projevuje u každého individuálně – mohou se objevit staré bolesti a nejrůznější potlačené emoce ukryté v srdci i v těle, bolestivé vzpomínky nebo obrazy. Pokud je energie a vše, co se společně s ní objeví, prožita a vyjádřena (zejména pohybem, hlasem i dechem), dochází k uvolnění napětí v těle i v nitru. To, co je vyjádřeno a prožito, může odejít.

Při dechovém sezení tedy jde zejména o vytváření energie (což se automaticky děje právě díky dechu), vyjadřování toho, co přichází, a odevzdání se proudu, v kterém nás dech nese. Jediné, co je třeba, je dýchat a sledovat, kam nás dech vede.

Základní dechové metody, kterými vás můžu provést, jsou následující:

VOLNÉ DÝCHÁNÍ

Jedná se o způsob dýchání bez konkrétního vedení, přičemž se plně odevzdáváme dechu a tomu, kam nás dech vede.

REBIRTHING = ZNOVUZROZENÍ

Rebirthing je způsob dechu, který je velmi podobný dechu miminek a který nás může přivést až k prožitku vlastního porodu (proto tzv. rebirthing). Díky dechu je tedy možné dostat se zpět do porodního kanálu, znovu prožít okamžiky radosti, strachu i úzkosti během vlastního zrození a nakonec i chvíle těsně po narození. Díky tomu se mohou dokončit věci, které při vlastním porodu dokončené nebyly, a díky člověku, který dechovým sezením provádí, se mohou vyléčit i traumata z oddělení po porodu.

JEMNÉ DÝCHÁNÍ

Pomocí jemného dýchání dochází k uvolnění stresu a většímu propojení s tělem i se sebou.

JAK DECHOVÉ SEZENÍ PROBÍHÁ?

V závislosti na tom, s jakým tématem přijdete, se domluvíme na způsobu dýchání. Vše vám vysvětlím a následně se pustíme do dýchání, které obvykle probíhá v leže na matraci. Pokud budete souhlasit, budu vám v průběhu sezení zrcadlit váš dech, podporovat v dýchání a případně i ve vyjadřování energie. Způsob podpory si budete určovat v průběhu sezení sami, podle toho, co vám bude příjemné.   

Dech přináší velmi individuální prožitky a nelze předem říci, kam nás zavede. Obvykle přichází to, co je v dané chvíli nejdůležitější. Obecně však dech pomáhá uvolňovat traumata, napětí, bolesti, nejrůznější emoce a stres v těle i na duši, energetizuje i uvolňuje tělo a přivádí nás k větší živosti. Při dýchání se propojuje práce s tělem, emocemi i energií, což otevírá spoustu možností pro uzdravování. 

S DECHEM SI MŮŽETE HRÁT UŽ TEĎ

Hrajte si se svým dechem a objevujte, co vše vám může přinést. Je přirozený a jste s ním neustále v kontaktu.

  • Pokud jste unavení, několikrát se zhluboka a rychle nadechněte a vydechněte.
  • Pokud jste ve stresu, dýchejte vědomě do každé části těla nebo přímo do místa, kde cítíte stres. 
  • Pokud cítíte nepříjemnou emoci, přeneste svoji pozornost i dech do hrudníku (oblasti našeho srdce) a prodýchejte všechny pocity, které tam cítíte.
  • Pokud vnímáte někde v těle napětí, pošlete tam svůj dech. Pokud se ve vás cokoliv nepříjemného děje, zhluboka dýchejte.
  • Pokud jste naštvaní, vyjádřete svůj vztek dechem.
  • Dýchejte do oblasti pánve a vnímejte, co se tam děje.

S dechem přichází uzdravení, relaxace, harmonie i příliv energie.